S námi jde
všechno rychleji
… i vaše výroba

S rychlými, výkonnými a neúnavnými manipulátory může i vaše pracoviště nabrat nové obrátky. Rádi Vám s tím pomůžeme.

Automatizace výrobních procesů a robotizace pracovišť

Hlavním zaměřením společnosti TG Automation s.r.o. je průmyslová automatizace výroby a automatizace výrobních procesů integrací průmyslových a kolaborativních robotů (cobot) do pracovního procesu.

Portfolio činností zahrnuje nejen komplexní automatizované řešení na klíč, ale i předprojektové poradenství, návrh řešení automatizace, projektovou dokumentaci, konstrukci a výrobu speciálních zařízení, uvedení zařízení do provozu, poprodejní podporu a též samotné programování průmyslových robotů značky ABB, FANUC, KUKA, Universal Robots a SIEMENS PLC řídicích systémů.

Robotizací řešíme manipulaci s produkty, paletizaci, zakládání a vykládání obráběcích center, svářecí procesy, nýtování, šroubování, ale i další oblasti. K navádění robota do pozice využíváme různé Vision systémy, které se s oblibou používají pro odebírání sypaného materiálu ze stojícího  dopravníku – pick and place, z pohybujícího se dopravního pásu – pick on the fly, anebo přímo z boxu či palety – bin picking. Naše služby v oblasti programování průmyslových robotů a řídicích systémů PLC využily už mnohé renomované firmy.

Profitujte z automatizace výroby

Automatizovaná
řešení na klíč

Zvyšují výkon produkce, zefektivňují výrobní proces a řeší též problémy s nedostatkem operátorů. Návratnosti investice do modernizace výroby se v některých případech dosáhne již za 1,5–2 roky.

Zvýšení objemu výroby
a zefektivnění výrobního procesu

Automatizováním výrobních činností při současném zkrácení času výrobního cyklu. V případě, že potřebujete vyrábět více, rychleji a efektivněji, nabízíme Vám výhodné řešení.

Zaplnění volných pracovních míst robotem

Opakující se činnosti ve výrobě Vám spolehlivě provedou průmysloví či kolaborativní roboti. Jsou spolehliví, přesní a mohou provádět činnosti 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Navíc, investice do nich vložená se Vám rychle vrátí.

Nabízené služby

 • Předprojektové
  poradenství
 • Návrh řešení
  automatizace
 • Konstrukční návrh zařízení
  + 3D model
 • Elektroprojekce
  + dokumentace v EPlan
 • Programování průmyslových robotů –
  ABB, KUKA, FANUC
 • Programování kolaborativních robotů –
  Universal Robots, ABB, KUKA, FANUC
 • Poprodejní podpora
 • Programování PLC –
  Siemens Step7, TIA Portal, WinCC
 • Výroba speciálních
  jednoúčelových zařízení
 • Uvedení zařízení
  do provozu

Kolaborativní robot (cobot)

Je v současnosti velmi oblíbený, protože dokáže pracovat po boku člověka. Uplatnění nachází všude tam, kde se provádějí opakující se činnosti a není požadována vysoká rychlost pohybů. Je alternativou toho, jak se vyrovnat s nedostatkem operátorů na pracovním trhu. Je méně náročný na investice než „klasický“ průmyslový robot.

Vision systémy

Jejich prostřednictvím je robot či cobot (kolaborativní robot) zaveden k odebrání dílů z dopravníku (Pick and Place) či vytažení z palety (Bin Picking). Uchopený díl může být odložen na jiný dopravník, vložen do zásobníku či obráběcího stroje. Vision systémy spolupracující s manipulátorem nahrazují komplikovaná a drahá zařízení pro vedení a polohování dílů. Jsou flexibilní a dají se rychle přenastavit na jiný typ snímaného objektu.

Svářecí robotické buňky

Urychlí svářecí proces oproti manuálnímu způsobu až několikrát. Kvalita a rovnoměrnost svarů při znásobení produkce jsou dalšími benefity takového řešení. Použitím polohovacího zařízení je možné svářet komponenty z několika stran bez potřeby změny upínání. Sváření způsobem MIG/MAG (v ochranné atmosféře) si poradí s různými typy oceli či Alu slitin.

Šroubovací a nýtovací systémy

Disponují automatickým přísunem spojovacího materiálu a ve spojení s robotem přinášejí významné urychlení operací šroubování ve výrobním procesu.

Odstranění otřepů po strojním obrábění výrobku

Při větším objemu výroby může představovat značný problém. V závislosti na konkrétních podmínkách, velikosti či tvaru obrobku a místu opracování může robot objezdit požadované kontury buď s upnutým nástrojem, nebo samotným obrobkem v nástavci. Samotné řešení závisí vždy na konkrétních podmínkách výrobního procesu.

Manipulace s výrobky a materiálem

Je často stereotypní a namáhavá. Nedostatek operátorů zase může ohrozit plynulost výroby. Průmyslový manipulátor je ideálním řešením podobných problémů. Dokáže současně obsluhovat i několik strojů, vkládat a vytahovat díly z obráběcích center, manipulovat s paletami apod.

Příklady možné aplikace robotických buněk

 • Kolaborativní robot (cobot)
 • Vision systémy
 • Svářecí robotické buňky
 • Šroubovací a nýtovací systémy
 • Odstranění otřepů po strojním obrábění výrobku
 • Manipulace s výrobky a materiálem

Financování vašeho projektu

K zafinancování projektu automatizace Vám nabízíme možnost rozložení plateb na období několika let formou finančního leasingu. Ve spolupráci s ČSOB leasing Vám tak vytvoříme podmínky pro zvládnutí investice do modernizace Vaší výroby.

Pomůžeme Vám připravit Váš podnik na budoucnost

Opakující se činnosti ve výrobě Vám spolehlivě provedou průmysloví či kolaborativní roboti. Jsou spolehliví, přesní a mohou provádět činnosti 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.